Hotline: 0989345788
SMS: 0989345788Nhắn tin FacebookZalo: 0974635286

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hà Nam

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

một góc tỉnh Hà Nam với nhiều nhà ở nằm bên trục đường lớn
Một góc tỉnh Hà Nam

Theo quyết định phê duyệt, phạm vi quy hoạch gồm phần lãnh thổ của tỉnh với tổng diện tích tự nhiên là 859,5km2. Nội dung quy hoạch thực hiện theo Điều 28 Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 và Điều 27 Luật Quy hoạch 2017. Ngoài ra sẽ lập phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên trên địa bàn tỉnh; phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh...

Các nội dung đề xuất nghiên cứu gồm: Phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tại TP. Phủ Lý, thị xã Duy Tiên, các huyện Lý Nhân, Thanh Liêm, Kim Bảng, Bình Lục.

Việc quy hoạch sẽ là cơ sở để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng ở cấp tỉnh về phân bố dân cư nông thôn, phân bố đất đai, kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị. Đây cũng là công cụ quản lý của tỉnh nhằm đảm bảo tính đồng bộ giữa quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Hồng với quy hoạch quốc gia. Bên cạnh đó, quy hoạch cũng là cơ sở để thu hút đầu tư, loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, cải cách thủ tục hành chính...

Dựa trên nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, UBND tỉnh Hà Nam sẽ tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.